en
Eksporto didinimas plečiantis į naujas rinkas

UAB „RALKO“ vykdo projektą ,, Eksporto didinimas plečiantis į naujas rinkas“ (projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-173). Projektas vykdomas vadovaujantis pasirašyta 2014 m. rugsėjo 16 d. finansavimo ir administravimo sutartimi, kuri finansuojama pagal 2007-2013m. ,,Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto ,,Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo VP2-2.1-ŪM-04-K priemonę ,,Naujos galimybės“. Projekto tikslas: Užmezgus kontaktus su užsienio partneriais, padidinti UAB "RALKO" eksportą  . Skirtas finansavimas: iki 126,808 Lt iš ES struktūrinių fondų (ERDF) lėšų. Įgyvendinimo laikotarpis: 2014 m. spalio mėn. - 2015 m. gegužės mėn.

2015-01-15 17:22:00, ralko
Susijusios naujienos