en
ES remiamas projektas

UAB „RALKO“ sėkmingai įvykdė projektą ,, Eksporto didinimas plečiantis į naujas rinkas“ (projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-

04-K-05-173). Projektas buvo vykdomas vadovaujantis pasirašyta 2014 m. rugsėjo 16 d. finansavimo ir

administravimo sutartimi, kuri finansuojama pagal 2007-2013m. ,,Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto

,,Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo VP2-2.1-ŪM-04-K priemonę ,,Naujos

galimybės“. Projekto tikslas: Užmezgus kontaktus su užsienio partneriais, padidinti UAB "RALKO" eksportą . Projekto

verėt siekė 61.210 eurų, iš jų skirta parama 36.726 eurų. Įgyvendinimo laikotarpis: 2014 m. spalio mėn. - 2015 m.

gegužės mėn. Projekto vykdymo metu turėjome galimybę pristatyti mūsų produkciją tarptautinėse parodose, skirtose

baldų bei interjero naujovių pristatymui. Parodų metu Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, Lenkijoje užmegzta nemažai

naujų kontaktų su potencialiais partneriais užsienyje. Visa tai leis mums judėti į užsienio rinkas bei plėsti savo

gamybą Lietuvoje.

2015-06-02 16:32:57, ralko
Susijusios naujienos